Kirurgisk Healing

Når man behandler noen ved hjelp av Kirurgisk Healing jobber man ut i fra det bildet at vi alle har en fysisk kropp, og en energikropp. Disse henger sammen og påvirker hverandre

Kirurgisk Healing – En fantastisk healingbehandling

Når man behandler noen ved hjelp av Kirurgisk Healing jobber man ut i fra det bildet at vi alle har en fysisk kropp, og en energikropp. Disse henger sammen og påvirker hverandre. Under en Kirurgisk Healing vil behandler jobbe med energikroppen, og på denne måten behandle den fysiske kroppen. Man går inn og fjerner sperrer og blokkeringer som forstyrrer kroppens naturlige energiflyt. Disse kan være forårsaket av fysiske skader, men også av fortrengte følelser og negative tankemønstre. Når denne blokkeringen er fjernet i energikroppen, vil den fysiske kroppen bruke denne som en slags mal, og starte en egen helbredelsesprosess for å oppnå balanse.

Les mer om Kirurgisk healing her >>