Behandlinger

Kirurgisk Healing

Når man behandler noen ved hjelp av Kirurgisk Healing jobber man ut i fra det bildet at vi alle har en fysisk kropp, og en energikropp. Disse henger sammen og påvirker hverandre

Les mer

Hypnoterapi

Hypnose er kort fortalt en form for mental trening der du kan endre en hvilken som helst vane/mønster i livet eller en følelse – uten å gå veien om viljestyrke og mange repetisjoner.

Les mer

Bowenteknikk

Bowenteknikken er en trygg, skånsom og dyptvirkende behandlingsform som kan benyttes på alle mennesker, uavhengig av alder og fysisk form.

Les mer

EFT/TFT

Svaret på de negative følelsesmessige problemene i livet er en ytterst effektiv behandlingsform som kalles tankefeltsterapi/Emotional Freedom Technique. Den representerer et revolusjonerende fremskritt i måten psykologiske forstyrrelser oppfattes og mestres på

Les mer

Akupunktur

I klassisk akupunktur støtter man seg til teorier i tradisjonell kinesisk medisin i tillegg til teorier innen vestlig medisin, mens man i medisinsk akupunktur kun baserer seg på teorier innen vestlig medisin.

Les mer
Ta kontakt og hør hva vi kan gjøre for deg Les her hvilke behandlinger vi gir: